duong ong bo tan nhiet chevrolet cruze 2010 lxt
PS,PT,PU69 ỐNG VÀ ĐƯỜNG ỐNG, BỘ TẢN NHIỆT (LXT/1.6-6) 2010

PS,PT,PU69 ỐNG VÀ ĐƯỜNG ỐNG, BỘ TẢN NHIỆT (LXT/1.6-6) 2010

Call

Part Number

Description

Usage

YearTop of Form

1

95389385

ỐNG DẪN VÀO TẢN NHIỆT (BAO GỒM 2)

PS, PT, PU69 (LXT, MH9)

2010-2011

1

95389387

ỐNG DẪN VÀO TẢN NHIỆT (BAO GỒM 2)

PS, PT, PU69 (LXT, MH8)

2010-2011

2

11547083

KẸP ỐNG NƯỚC VÀO TẢN NHIỆT (MỘT PHẦN CỦA 1) (42MM)

PS, PT, PU69

2010-2010

3

96835286

VỎ HẰNG NHIỆT LÀM MÁT ĐỘNG CƠ (BAO GỒM 4-6) (KHOANG VỎ BẰNG NHÔM)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

4

NẮP ĐẬY ỐNG RA VAN HẰNG NHIỆT LÀM MÁT ĐỘNG CƠ (MỘT PHẦN CỦA 3)

 

2010-2011

5

96143939

VAN HẰNG NHIỆT HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ (MỘT PHẦN CỦA 3)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

6

94580530

GIOĂNG BÍT ỐNG THOÁT NHIỆT (GIOĂNG TRÒN) (MỘT PHẦN CỦA 3)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2015

7

96143112

KEO VAN HẰNG NHIỆT (1.252)

PS, PT, PU69 (LXT, NT4)

2010-2010

8

94500295

BU LÔNG BẮT VỎ VAN HẰNG NHIỆT LÀM MÁT ĐỘNG CƠ (M8X1, 25X25MM) (2.812)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

9

95963117

ỐNG XẢ KHÍ LÀM MÁT ĐỘNG CƠ (BAO GỒM 10, 11)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

10

11612020

DỤNG CỤ KẸP, ỐNG XẢ KHÍ NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ (TẠI BỂ ĐIỀU ÁP) (MỘT PHẦN CỦA 9) (15MM)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

11

90572588

DỤNG CỤ KẸP, ỐNG XẢ KHÍ NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ (TẠI BỂ ĐIỀU ÁP) (MỘT PHẦN CỦA 9) (12MM) (6.672)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

12

96831294

ỐNG ĐI RA TỪ TẢN NHIỆT (BAO GỒM 13)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

15

96273608

ỐNG VÀO BƠM NƯỚC LÀM MÁT (1.173)

PS, PT, PU69 (LXT, KUA, TBS)

2010-2011

16

96831297

ỐNG ĐI RA TỪ BỘ SƯỞI (**CÓ THỂ DÙNG LẪN VỚI 95390890 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 04/03/2014**) (BAO GỒM 17-19) (CÓ CÚT NỐI & ĐAI KẸP)

PS, PT, PU69 (LXT, KUA, TBS)

2010-2011

16

95390890

ỐNG ĐI RA TỪ BỘ SƯỞI (BAO GỒM 17-19) (CÓ CÚT NỐI & ĐAI KẸP)

PS, PT, PU69 (LXT, KUA, TBS)

2010-2011

17

90572592

KẸP ỐNG NƯỚC RA KHỎI HỆ THỐNG SƯỞI (MỘT PHẦN CỦA 16) (25MM) (1.240)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

18

90572594

KẸP ỐNG NƯỚC RA KHỎI HỆ THỐNG SƯỞI (MỘT PHẦN CỦA 16) (23MM) (LÒ XO)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

19

ĐẦU NỐI, ỐNG RA HỆ THỐNG SƯỞI (MỘT PHẦN CỦA 16)

 

2010-2011

20

96833770

ỐNG VÀO BƠM NƯỚC (BAO GỒM 21, 22) (KHÔNG CÓ GIẮC CẮM)

PS, PT, PU69 (LXT, KUA, TBS)

2010-2011

21

11547083

KẸP ỐNG VÀO BƠM NƯỚC (MỘT PHẦN CỦA 20) (42MM)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

22

13162322

KẸP ỐNG VÀO BƠM NƯỚC (MỘT PHẦN CỦA 20) (MÀU ĐEN) (38MM)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

23

96831295

ỐNG ĐI RA TỪ BÌNH NƯỚC LÀM MÁT (**CÓ THỂ DÙNG LẪN VỚI 95390876 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 04/03/2014**) (BAO GỒM 24, 25) (CÓ KẸP)

PS, PT, PU69 (LXT, KUA, TBS)

2010-2011

23

95390876

ỐNG ĐI RA TỪ BÌNH NƯỚC LÀM MÁT (BAO GỒM 24, 25) (CÓ KẸP)

PS, PT, PU69 (LXT, KUA, TBS)

2010-2011

24

90572592

KẸP GIỨ, BÌNH NƯỚC LÀM MÁT (PHẦN 23) (25MM)

PS, PT, PU69 (LXT, KUA, TBS)

2010-2011

25

90572594

KẸP GIỨ, BÌNH NƯỚC LÀM MÁT (PHẦN 23) (23MM) (LÒ XO) (8.846)

PS, PT, PU69 (LXT, LXV)

2010-2010

26

11588722

BU LÔNG BẮT ĐƯỜNG ỐNG RA KHỎI KÉT NƯỚC LÀM MÁT (M8X20MM) (LỤC GIÁC) (4.128)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

26

11588722

BU LÔNG BẮT ĐƯỜNG ỐNG RA KHỎI KÉT NƯỚC LÀM MÁT (M8X20MM) (LỤC GIÁC) (4.128)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

27

96930074

BƠM NƯỚC LÀM MÁT (BAO GỒM 28)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

28

96352740

BÁNH RĂNG TRỤC KHUỶU (MỘT PHẦN CỦA 27)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

29

94580509

GIOĂNG (VÒNG GIOĂNG) BƠM NƯỚC (1.173)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

30

94501228

BU LÔNG NẮP BƠM NƯỚC (1.069)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

31

13256823

BÌNH NƯỚC LÀM MÁT

PS, PT, PU69

2010-2011

32

13502353

NẮP BÌNH NƯỚC LÀM MÁT

PS, PT, PU69

2010-2011

33

13284504

KẸP GIỨ, BÌNH NƯỚC LÀM MÁT

PS, PT, PU69

2010-2011

34

95390849

ỐNG VÀO TỪ BÌNH NƯỚC LÀM MÁT (BAO GỒM 35, 36)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

35

11612020

KẸP ỐNG BÌNH NƯỚC LÀM MÁT (PHẦN 34) (15MM) (1.097)

PS, PT, PU69

2010-2011

36

95963118

KẸP GIỮ ỐNG BÌNH NƯỚC LÀM MÁT (PHẦN 34)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

37

96962288

KẸP ỐNG NƯỚC RA KHỎI KÉT NƯỚC

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010Bottom of Form

">https://i0.wp.com/www.phutungotochevrolet.com/wp-content/uploads/2015/05/duong-ong-bo-tan-nhiet-chevrolet-cruze-2010-lxt.jpg?fit=927%2C1024https://i0.wp.com/www.phutungotochevrolet.com/wp-content/uploads/2015/05/duong-ong-bo-tan-nhiet-chevrolet-cruze-2010-lxt.jpg?resize=150%2C150AdminChevrolet CruzeHệ Thống Làm Mát Tản NhiệtTra Phụ TùngBÔ TẢN NHIỆT,CHEVROLET CRUZE 2010,ĐƯỜNG ỐNG,ỐNG,phu tung chevrolet,PS,PT,PU69PS,PT,PU69 ỐNG VÀ ĐƯỜNG ỐNG, BỘ TẢN NHIỆT (LXT/1.6-6) 2010 Call Part Number Description Usage YearTop of Form 1 95389385 ỐNG DẪN VÀO TẢN NHIỆT (BAO GỒM 2) PS, PT, PU69 (LXT, MH9) 2010-2011 1 95389387 ỐNG DẪN VÀO TẢN NHIỆT (BAO GỒM 2) PS, PT, PU69 (LXT, MH8) 2010-2011 2 11547083 KẸP ỐNG NƯỚC VÀO TẢN NHIỆT (MỘT PHẦN CỦA 1) (42MM) PS, PT,...Chuyên cung cấp Phụ Tùng Ô tô Chevrolet Chính Hãng