de bat may phat chevrolet cruze
PS,PT,PU69 ĐẾ BẮT MÁY PHÁT (LXT/1.6-6) 2010

Call

Part Number

Description

Usage

YearTop of Form

1

13579665

MÁY PHÁT, (BAO GỒM 2-4) (100A)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

2

BẠC ĐỠ TRỤC DẪN ĐỘNG RÔ TO MÁY PHÁT (MỘT PHẦN CỦA 1)

 

2010-2011

3

PU-LY MÁY PHÁT (MỘT PHẦN CỦA 1)

 

2010-2011

4

ĐAI ỐC BẮT PU LY MÁY PHÁT (MỘT PHẦN CỦA 1)

 

2010-2011

5

96892600

GIÁ ĐỠ ĐIỀU CHỈNH MÁY PHÁT

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

6

94501287

BU LÔNG GIÁ TREO ĐỘNG CƠ

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

7

94515067

ĐAI ỐC BẮT GIÁ ĐIỀU CHỈNH MÁY PHÁT ĐIỆN (M8X1, 25MM) (2.277)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

8

94501286

BU LÔNG CẤY BẮT GIÁ BẮT MÁY PHÁT ĐIỆN

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

9

96352142

GIÁ ĐỠ MÁY PHÁT

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2010

10

11610106

BU LÔNG BẮT GIÁ BẮT MÁY PHÁT ĐIỆN (M8X1.25X126MM) (3.275)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

11

11514596

ĐAI ỐC BẮT GIÁ BẮT MÁY PHÁT ĐIỆN (M8X1.25X8MM) (KHÔNG CÓ ĐỆM) (3.300)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

12

11588739

BU LÔNG BẮT GIÁ BẮT MÁY PHÁT ĐIỆN (M10X1, 5X35MM) (8.846)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011

13

11588748

BU LÔNG BẮT GIÁ BẮT MÁY PHÁT ĐIỆN (M10X1, 5X80, 75)

PS, PT, PU69 (LXT)

2010-2011Bottom of Form

CHUYÊN CUNG CẤP PHỤ TÙNG CHEVROLET CHÍNH HÃNG – PS,PT,PU69 ĐẾ BẮT MÁY PHÁT (LXT/1.6-6) 2010

">https://i1.wp.com/www.phutungotochevrolet.com/wp-content/uploads/2015/05/de-bat-may-phat-chevrolet-cruze.jpg?fit=921%2C1024https://i1.wp.com/www.phutungotochevrolet.com/wp-content/uploads/2015/05/de-bat-may-phat-chevrolet-cruze.jpg?resize=150%2C150AdminChevrolet CruzeDây Điện Gầm Xe, Đèn XeTra Phụ Tùngchevrolet cruze,ĐẾ BẮT MÁY PHÁT,phu tung chevrolet,phu tung oto,PS,PT,PU69Call Part Number Description Usage YearTop of Form 1 13579665 MÁY PHÁT, (BAO GỒM 2-4) (100A) PS, PT, PU69 (LXT) 2010-2010 2 BẠC ĐỠ TRỤC DẪN ĐỘNG RÔ TO MÁY PHÁT (MỘT PHẦN CỦA 1)   2010-2011 3 PU-LY MÁY PHÁT (MỘT PHẦN CỦA 1)   2010-2011 4 ĐAI ỐC BẮT PU LY MÁY PHÁT (MỘT PHẦN CỦA 1)   2010-2011 5 96892600 GIÁ ĐỠ ĐIỀU CHỈNH MÁY PHÁT PS,...Chuyên cung cấp Phụ Tùng Ô tô Chevrolet Chính Hãng